Công ty liên kết | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
  • CTTNHH HÀNG MIỄN THUẾ JALUX TASECO

    - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HÀNG MIỄN THUẾ JALUX TASECO - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: JALUX TASECO DUTY FREE COMPANY LIMITED - Tên doanh nghiệp viết tắt: JALUX TASECO DUTYFREE CO., LTD - Mã số doanh nghiệp: 0107001334 - Ngày...

  • Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam

    Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM AIR CATERING SERVICES JOINT STOCK COMPANY Tên doanh nghiệp viết tắt: VINACS., JSC Mã số doanh nghiệp: 0107038831 Ngày...

      1  

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: