CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO SÀI GÒN TẠI PHÚ QUỐC

- Tên doanh nghiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO SÀI GÒN TẠI PHÚ QUỐC

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TASECO SAIGON AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY - PHUQUOC BRANCH

- Mã số đơn vị phụ thuộc: 0313686348-001

- Ngày thành lập: 17/11/2016

- Điện thoại: 0297 3702996

- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Suối Đá, Xã Dương Tơ, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Dịch vụ kỹ thuật hàng không

+ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

+ Dịch vụ nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

+ Dịch vụ quảng cáo

+ Dịch vụ thông tin du lịch

+ Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức  tour du lịch

+ Vận tải hành khách đường bộ khác

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: