Công ty liên kết | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
  • Công ty Cổ phần Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam

    Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG VIỆT NAM Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM AIR CATERING SERVICES JOINT STOCK COMPANY Tên doanh nghiệp viết tắt: VINACS., JSC Mã số doanh nghiệp: 0107038831 Ngày...

      1  

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: