TASECO AIRS TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH QUẢN TRỊ VỚI VIỆC BẦU BỔ SUNG THÊM 2 THÀNH VIÊN HĐQT

Ngày 26/6/2020 tại Hà Nội, Công ty CP Dịch Vụ Hàng Không Taseco (Taseco Airs – Mã chứng khoán AST) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên...

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: