VINACS VINH DỰ ĐÓN NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Ngày 22/12/2020 tại Hà Nội, đúng vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020) và 31 năm Ngày hội quốc phòng toàn...

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: