PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TASECO AIRS QUÝ I/2023: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ BÁO CÁO KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023 | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TASECO AIRS QUÝ I/2023: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ BÁO CÁO KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Chiều ngày 06/03/2023, Công ty CP Dịch vụ hàng không Taseco (Taseco Airs) đã tổ chức phiên họp trực tiếp kết hợp trực tuyến Hội đồng Quản trị (HĐQT) Quý I/2023. Nội dung phiên họp bao gồm việc Báo cáo công tác quản trị, điều hành và kết quả hoạt động SXKD năm 2022, kịch bản cho năm 2023 và lấy ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT.

Tham dự phiên họp có đầy đủ 7 thành viên HĐQT, trong đó có 2 đại diện đến từ Quỹ nước ngoài tham gia họp trực tuyến là Ông Lars Kjaer (Quỹ PENM IV) và Ông Kim HongJin (Quỹ STIC). Ngoài ra, thành phần tham dự còn có Bà Trần Thị Loan - Trưởng ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Trưởng các phòng ban của Công ty. Ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT Taseco Airs chủ trì cuộc họp.

Đánh giá chung về kết quả sản xuất kinh doanh của Taseco Airs năm 2022, HĐQT đánh giá năm 2022 là năm thị trường nội địa phục hồi mạnh mẽ thậm chí còn tăng trưởng vượt trội so với năm 2019 thời điểm trước dịch. Hầu hết các nước đều nới lỏng chính sách mở cửa thúc đẩy du lịch, tuy nhiên chính sách Zero Covid tại Trung Quốc và chiến sự Nga – Ukraine nổ ra ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ phục hồi của thị trường quốc tế. Doanh thu năm 2022 ước tính đạt 603,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 39,2 tỷ đồng (lợi nhuận đạt 167% kế hoạch do ĐHĐCĐ phê duyệt). Năm qua cũng đánh dấu những điểm sáng của Taseco Airs trong công tác mở rộng thị phần. Tháng 2/2022, phòng chờ Hạng Thương gia Vietcombank Priority Lounge thứ hai được khai trương tại Cảng HKQT Đà Nẵng. Ba cửa hàng miễn thuế JDV Phú Quốc (1) và JDV Sài Gòn (2) chính thức đi vào hoạt động lần lượt từ tháng 5/2022 và tháng 9/2022. Vào tháng 7/2022, Công ty CP Dịch vụ Hà Linh trở thành công ty con của Taseco Airs, sau đó đã có sự cải tiến, sáng tạo mới cho thương hiệu Sky tại các điểm kinh doanh.

Dựa vào tín hiệu khả quan từ việc Trung Quốc chính thức mở cửa thị trường du lịch quốc tế nói riêng và Việt Nam nói chung cũng như kết quả kinh doanh tích cực trong hai tháng đầu năm 2023 của Taseco Airs, kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến với doanh thu đạt khoảng 1.162,18 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 155,29 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã nhất trí với giải pháp điều hành theo đề xuất của Ban Tổng Giám đốc, trong đó một số nội dung chính bao gồm: kiểm soát chi phí, bảo đảm dòng tiền trên toàn hệ thống; phát triển thị phần, các điểm kinh doanh mới, loại hình kinh doanh mới và kiện toàn tổ chức bộ máy, hệ thống quản trị, nguồn nhân lực./.

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: