Dịch vụ khách sạn | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
  • Dịch vụ khách sạn

    Dịch vụ khách sạn là một trong những ngành kinh doanh chính của Taseco Airs với thành công ban đầu là Khách sạn căn hộ tiêu chuẩn bốn sao A La Carte Đà Nẵng Beach Hotel. Khách sạn gồm 202 phòng, tọa lạc tại số 200 đường Võ Nguyên...

      1  

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: