Công ty thành viên | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO
 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀ LINH

  - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀ LINH - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: HA LINH SERVICES JOINT STOCK COMPANY - Mã số doanh nghiệp: 0102683789

 • CTTNHH HÀNG MIỄN THUẾ JALUX TASECO

  - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HÀNG MIỄN THUẾ JALUX TASECO - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: JALUX TASECO DUTY FREE COMPANY LIMITED - Tên doanh nghiệp viết tắt: JALUX TASECO DUTYFREE CO., LTD - Mã số doanh nghiệp: 0107001334 - Ngày...

 • CTCP DV HÀNG KHÔNG TASECO ĐÀ NẴNG

  - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO ĐÀ NẴNG - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TASECO DANANG AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY - Tên doanh nghiệp viết tắt: TASECO DANANG JSC - Mã số doanh nghiệp: 0401698656...

 • CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO ĐÀ NẴNG TẠI HUẾ

  - Tên doanh nghiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO ĐÀ NẴNG TẠI HUẾ - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TASECO DANANG AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY - HUE BRANCH - Mã số đơn vị phụ thuộc: 0401698656-001 -...

 • CT CPDV Hàng không Taseco Sài Gòn

  Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO SÀI GÒN Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TASECO SAIGON AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY Tên doanh nghiệp viết tắt: TASECO SG JSC Mã số doanh nghiệp: 0313686348 Ngày...

 • CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO PHÚ QUỐC

  - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO PHÚ QUỐC - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TASECO PHU QUOC AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY - Mã số doanh nghiệp: 1702243372 - Ngày bắt đầu thành lập: 01/12/2021 -...

 • CTCP ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG TASECO

  - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG TASECO - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TASECO INVESTMENT COMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY - Tên doanh nghiệp viết tắt: TASECO MEDIA.,JSC - Mã số doanh nghiệp: 0106879359 -...

 • CN CÔNG TY CP DV HÀNG KHÔNG TASECO ĐÀ NẴNG TẠI NHA TRANG

  - Tên doanh nghiệp: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO ĐÀ NẴNG TẠI NHA TRANG - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TASECO DANANG AIR SERVICES JOINT STOCK COMPANY - NHATRANG BRANCH - Mã số đơn vị phụ thuộc: 0401698656-002 -...

 • CT TNHH MTV TASECO OCEANVIEW ĐÀ NẴNG

  - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TASECO OCEANVIEW ĐÀ NẴNG - Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TASECO OCEANVIEW DANANG ONE MEMBER COMPANY LIMITED - Mã số doanh nghiệp: 0401571699 - Ngày thành lập: 24/12/2013 - Điện thoại:...

    1  

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: