CTTNHH HÀNG MIỄN THUẾ JALUX TASECO

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH HÀNG MIỄN THUẾ JALUX TASECO

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: JALUX TASECO DUTY FREE COMPANY LIMITED

- Tên doanh nghiệp viết tắt: JALUX TASECO DUTYFREE CO., LTD

- Mã số doanh nghiệp: 0107001334

- Ngày thành lập: 21/09/2015

- Email: admin@jdv.vn

- Điện thoại: 024.3.587.6699

- Địa chỉ trụ sở chính: 4-W07E1 tầng 4, nhà ga T2, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không

+ Kinh doanh bán hàng miễn thuế (thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu và quyền phân phối hàng hóa theo hình thức kinh doanh bán hàng miễn thuế; danh mục hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam)

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: