CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

Sáng 05.03.2019, Đảng ủy Cơ quan Công đoàn Công Thương Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: