CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

TASECO AIRS KHAI TRƯƠNG MỞ LẠI CÁC ĐIỂM KINH DOANH

Sáng ngày 03/11/2018 Taseco Airs đã khai trương trở lại quầy Lucky Food – Drink nằm ở vị trí tầng 1, sảnh E, nhà ga T1, sân bay quốc tế Nội Bài sau thời gian...

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: