CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

VINACS nhận 'cú đúp' giải thưởng Suất ăn tốt nhất thế giới

Ngày 10/4, VINACS đã vinh dự đón nhận cú đúp danh hiệu “Công ty cung ứng suất ăn xuất sắc nhất thế giới” và “Công ty cung ứng suất ăn tốt nhất khu...

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: