CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

GIẢI THƯỞNG DÀNH CHO SỰ XUẤT SẮC - DẤU MỐC MỚI CỦA VINACS

Liên tiếp trong hai ngày 17-18 tháng 12 năm 2018, Công ty cổ phần dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam (VINACS) vinh dự đón nhận danh hiệu, cúp vàng và giải...

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: