TẦM NHÌN | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

TẦM NHÌN

Sẽ trở thành một Công ty cung cấp cung cấp dịch vụ thương mại hàng không có thứ hạng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, kết hợp các dịch vụ và các giải pháp đồng bộ đáp ứng với yêu cầu của khách hàng, có bản sắc riêng, hướng đến tự thỏa mãn toàn diện của khách hàng.

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: