CTCP ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG TASECO

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRUYỀN THÔNG TASECO

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TASECO INVESTMENT COMMUNICATIONS JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt: TASECO MEDIA.,JSC

Mã số doanh nghiệp: 0106879359

Ngày thành lập: 16/06/2015

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 tòa N02-T1 khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

+ Hoạt động tư vấn quản lý

+ Quảng cáo

+ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

+ Kinh doanh nhà hàng, khách sạn

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: