HOSE - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐƯA CỔ PHIẾU AST RA KHỎI DIỆN CẢNH BÁO | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

HOSE - QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐƯA CỔ PHIẾU AST RA KHỎI DIỆN CẢNH BÁO

Ngày 06/09/2023, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 535/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu AST ra khỏi diện cảnh báo

Quyết định số 535/QĐ-SGDHCM về việc đưa cổ phiếu AST ra khỏi diện cảnh báo         Xem và tải về

 

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: