THÔNG BÁO VIỆC NIÊM YẾT CHÍNH THỨC CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY TASECO AIRS

 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco trân trọng thông báo việc niêm yết chính thức cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: