MUA CHI PHỐI CÔNG TY HÀNG MIỄN THUẾ, TASECO AIRS BÁO LÃI QUÝ 2/2019 TĂNG 77% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

MUA CHI PHỐI CÔNG TY HÀNG MIỄN THUẾ, TASECO AIRS BÁO LÃI QUÝ 2/2019 TĂNG 77% SO VỚI CÙNG KỲ NĂM TRƯỚC

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Taseco ghi nhận doanh thu thuần 545 tỷ đồng, tăng 30% và lợi nhuận sau thuế 113,3 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đạt 2.289 đồng.

CTCP Dịch vụ Hàng không Taseco – Taseco Air (Mã CK: AST) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu thuần 295,6 tỷ đồng, tăng 42,7% và LNST đạt 61,9 tỷ đồng, tăng 77,2 % so với cùng kỳ năm trước.

Theo Taseco, trong quý 2/2019, Công ty TNHH Hàng miễn thuế Jalux - Taseco (JDV) trở thành Công ty con của Công ty, nên trong quý 2/2019 đã ghi nhận thêm khoản doanh thu và lợi nhuận đến từ JDV vào kết quả hoạt động kinh doanh của Taseco, cùng kỳ năm trước chưa có hoạt động này.

Đồng thời trong quý 2 năm 2019 đã ghi nhận thêm khoản lợi nhuận đến từ CTCP Dịch vụ Suất ăn Hàng không Việt Nam - Công ty liên kết của Công ty vào kết quả hoạt đông kinh doanh, trong khi đó cùng kỳ năm 2018 đang phải ghi nhận khoản lỗ.

Ngoài ra, so với cùng kỳ năm trước, Công ty ghi nhận thêm doanh thu đến từ các quầy mở mới tại các Sân bay Quốc tế Cam Ranh và Vân Đồn (cùng kỳ năm 2018 chưa mở).

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Taseco ghi nhận doanh thu thuần 545 tỷ đồng, tăng 30% và lợi nhuận sau thuế 113,3 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 6 tháng đạt 2.289 đồng.

Theo cafef.vn

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: