Triết lý kinh doanh | CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG TASECO

Triết lý kinh doanh

* Sứ mệnh:

Không ngừng sáng tạo, đổi mới, phấn đấu tạo ra những sản phẩm và dịch vụ phong phú, chất lượng tốt nhất làm hài lòng khách hàng; chia sẻ lợi ích, đồng hành cùng khách hàng, xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững mang lại lợi ích thiết thực cho tập thể người lao động, làm tốt trách nhiệm với cổ đông, Nhà nước, và xã hội.

* Tầm nhìn:

Trở thành một Công ty cung cấp cung cấp dịch vụ thương mại hàng không có uy tín và quy mô hàng đầu tại Việt Nam có mạng lưới kinh doanh phủ kín các sân bay quốc tế trong cả nước, kết hợp việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng với việc quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.

* Giá trị cốt lõi:

- Coi trọng chất lượng sản phẩm, dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

- Giữ uy tín, bảo đảm niềm tin của khách hàng.

- Tôn trọng các cam kết với khách hàng, đối tác.

- Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực.

- Trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

* Triết lý kinh doanh:

- Bảo đảm sự phát triển bền vững trên cơ sở hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp – khách hàng - xã hội;

- Chung sức tạo thành công.  

Tin tức khác

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: