CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN HÀNH KHÁCH BAY NỘI ĐỊA GIAI ĐOẠN 21/10-30/11/2021

Tối 20/10/2021, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) có văn bản Quy định số 1840/QĐ-BGTVT tạm thời hướng dẫn tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở...

Hệ thống taseco, LIÊN Kết: